Unit Pengurusan Akademik sentiasa berusaha dengan penuh tanggungjawab bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan berkesan untuk merealisasikan falsafah pendidikan negara. Unit Pengurusan Akademik menggariskan objektif berikut :


Mempertingkatkan pengurusan akademik sekolah agar semua program dan arahan Kementerian Pelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.


Mempertingkatkan pengurusan kokurikulum di sekolah, pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berjalan dengan suasana yang kondusif dan berkesan sesuai dengan fokus pengurusan akademik.Menentukan pengajaran dan pembelajaran di sekolah mengikut akta, pekeliling dan sukatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.Mempertingkatkan prestasi akademik dan sahsiah pelajar dilaksanakan melalui Perancangan Strategi Kecemerlangan Akademik dan Pengurusan Pencapaian Murid.Puan Nizah Bt. Daud (Penolong Kanan Pentadbiran)

Friday, May 13, 2011

SELAMAT DATANG TUAN PENGETUA

No comments:

Post a Comment